1. Проектиране по част водоснабдяване и канализация.
  2. Проектиране по част отопление, вентилация и климатизация.
  3. Проектиране по част изолации и енергоефективност на сгради.
  4. Светотехнически анализи с технически проект за осветеност на площи, сгради и съоръжения.