1. Проектиране и изграждане на домашни и индустриални басейни със и без покривни конструкции, отоплителни системи за басейни. СПА центрове по индивидуален проект.
  2. Проектиране, доставка и изграждане на нискоенергийни – пасивни сгради /зелени къщи/. Опционално те могат да бъдат окомплектовани със компютърни системи за мониторинг и управление – тип „умни сгради“. Препоръчително е същите да са оборудвани с автономно или полуавтономно захранване с електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници-/слънце, вятър или вода/, ползвайки се максимално от наличната слънчева радиация, релефа, терена и принципите на пасивния слънчев дизайн залегнали в архитектурния проект.
  3. Проектиране и монтаж на рекуператорни, термопомпени и климатични системи  за отопление и охлаждане, от типовете: въздух-въздух, вода-вода, въздух-вода.
  4. Проектиране и изграждане на енергоспестяващи или енергонезависими осветителни LED /светодиодни/ системи за домашно, улично и парково осветление.
  5. Анализи на слънчевата радиация и годишния добив на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали. Проектиране и изграждане на фотоволтаични и соларни системи за производство на електроенергия и битова гореща вода за собствени и индустриални нужди.
  6. Проектиране и изграждане на подови, стенни и таванни отоплителни системи базирани на енергоспестяващо инфрачервено карбоново нано фолио с минимум 25 години гаранция за експлоатация. /линк/
  7. Проектиране и изграждане UVC системи за безконтактно, мигновено обеззаразяване на въздух, вода и храна.
  8. Проектиране и изграждане на фотоволтаични напоителни системи за директно и капково напояване на обработваеми селскостопански земи и ферми.
  9. Проектиране на нестандартна електроника, прототипи, машинно проектиране, проектиране на механични детайли, матрици за леене на детайли от метал и пластмаса, промишлени образци, контролери, автоматика, софтуер и хардуер за промишлени и битови нужди.