1. Архитектурни проекти, проект на ландшафта, пътна градинска и паркова инфраструктура, озеленяване, напоителни системи и съоръжения за отдих.
  2. Дизайнерско оформление на архитектурните проекти. Предварителна 3D визуализация. Мултимедийно представяне на дизайнерските решения.